Меню
Количка

Гаранция

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ


ВСИЧКИ МАСАЖНИ ПРОДУКТИ СА С 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ


1. Масажният стол/масажиращ продукт се приема в сервиза на КОМПЮТЪР 2000 България, за да се извърши диагностика на повредата, срещу което Вие получавате приемо-предавателен документ.

2. Ремонтът на масажния стол/масажиращ продукт се извършва само с Вашето пълно съгласие и приемане на сервизните условия на КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД.

3. Срокът за извършване на ремонта се определя индивидуално в зависимост от повредата и необходимите резервни части, като това може да отнеме до 20 работни дни.

4. Гаранцията на продукта покрива цената на резервните части и вложения труд 24 месеца след закупуване. Възможно е удължаване на гаранционния период, след допълнително заплащане.

5. Гаранционният срок започва да тече от датата на предаване на продукта и се отбелязва в гаранционната карта.

6. Гаранционната карта се запазва от купувача до изтичане на гаранционния срок. В противен случай всички разходи по ремонта са за сметка на клиента. Всяка рекламация задължително се придружава от гаранционна карта и копие от документа за закупуване на продукта (фактура, касова бележка).

7. Гаранцията НЕ се отнася за аксесоарите към устройството – колела, дистанционно управление, захранващ кабел.

8. Гаранционното обслужване се извършва от сервизните специалисти на КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД в офиса на фирмата.

9. В случай на дефект:

- разходите и рисковете по доставката до сервиза са за сметка на купувача и за сметка на продавача в обратната посока.  В случай на установяване на повреда причинена от клиента (поради небрежност, грешка и т.н), то транспорта в обратната посока също се поема от него.

- вносителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефекта на стоката или престоя й в сервиза.

- в случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

10. Гаранционната карта е валидна само и единствено при нанесени данни за продукта (модел и/или сериен номер), срок на гаранция, клиент, номер на фактура, дата, подпис и печат на продавача. Данните се попълват от продавача. Всички неоторизирани корекции върху гаранционната карта я правят невалидна.

11. Гаранцията отпада в следните случаи:

- при повреди, предизвикани по време на транспорт, от произшествия, неправилно съхранение, заливане с течности и храна, замърсявания от прах и мазнини, излагане на прекомерна влага и температура или природни бедствия

- при неправилна експлоатация и неспазване на указанията в съпровождащата документация

- при груба небрежност, допусната от страна на клиента, изпускане,  удар и/или увредени или липсващи модули или компоненти

- при опит за отстраняване на повредата от лица, неупълномощени от КОМПЮТЪР 2000 България EООД

- при опит за демонтаж, модификация, адаптация

- при повреди, причинени от захранващата електрическа мрежа и токови удари

- при използване на масажния стол в среда с отклонения от нормите на запрашеност, влага и околна температура

 

ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 

КОМПЮТЪР 2000 България извършва извънгаранционен сервиз, профилактика, както и консултация при избора на масажен стол или масажиращ продукт. Обслужваме клиенти от цялата страна, като дефектните продукти могат да ни бъдат изпратени по куриер. 


1. След приемане на масажния стол/масажиращ продукт той се предава в сервиза на КОМПЮТЪР 2000 България, за да се извърши диагностика на повредата, срещу което Вие получавате приемо-предавателен документ. След извършен оглед от страна на сервизен специалист се определя срока и цената за извършване на ремонта.

2. Ремонтът на масажния стол се извършва само с Вашето пълно съгласие и приемане на сервизните условия на КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД. В случай на отказ за ремонт от Ваша страна, масажният стол Ви се предава обратно, като заплащате такса за извършената диагностика по ценоразписа на сервизните услуги на КОМПЮТЪР 2000 България.

3. Срокът за извършване на ремонта се определя индивидуално в зависимост от повредата и необходимите резервни части. В определени случаи това може да отнеме до 4 седмици.