Меню
Количка

Политика за поверителност

Взимайки под внимание, че считано от дата 25 май 2018 година, влезна в сила Регламентът на Европейския

съюз 2016/679, относно защитата на физически лица по отношение на преработката на личните данни и

относно свободното движение на тези данни (GDPR: General Data Protection Regulation - Общ Регламент за

Защита на Данните), считаме, че е настъпил подходящият момент да ви информираме за основните положения

в преработката на личните данни, видовете лични данни, които обработваме, целта на обработката им, както и

относно правата на целевите лица.


ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ В ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите лични данни се обработват по смисъла и разпоредбите на чл. 6 ал. (1) буква б) от GDPR, съответно това

обработване се извършва законно, бидейки нужно за изпълнението на договор, по който целевото лице

представлява страна или за да се премине през етапите и изискванията за сключване на договор с целевото

лице преди подписването на същия.


КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Личните данни, които обработваме са основно данни за идентифициране на лицата, които представляват

Вашата компания, както и тези на лицата, намиращи се в рамките на действащия екип на Вашата компания, или

както следва: име, фамилия, e-mail адрес, телефонен номер, адрес за доставка / адрес на работното място (компанията, с която

имаме търговски отношения или която има интерес да получи информация относно продуктите ни, услугите ни

и дейността, която извършваме на пазара на строителни материали, или относно тяхното развитие и

усъвършенстване), или да участва в различни програми и промоции, предлагани от нашата компания.


ЦЕЛТА НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Извършваме обработката на лични данни само и единствено за законни цели, или по-точно както следва: за

изпълнение на договор между страните, за предоставяне на продукти и услуги или за осъществяване на

техническа или маркетингова помощ, за да Ви идентифицираме посредством средствата за масова

комуникация или с маркетингови цели, да подобряваме и развиваме продуктите и услугите, които Ви

предлагаме (получавайки обратна връзка-feedback директно от самите Вас и чрез изследователски и

информационни агенции, които имат правото да се свържат с Вас).


Обработката на личните данни винаги се основава на изпълнението на договорите за продажба, на

извършването на услуги или маркетинг, или на други видове партньорства, сключени с нас, или

необходимостта от спазване на правно задължение, законният ни интерес или основен обществен интерес,

или, според случая, Вашето съгласие, ако сте изразили своя избор.


Можете да се свържете с нас на:

Седалище: бул. Шипченски проход 63, п.к. 1574, София, България
Фирма: КОМПЮТЪР 2000 България ЕООД
Имейл: office@rexton-line.com


Екипът на

Rexton-line